لوگو اصلی مینرال کود

دستورالعمل مقدار مصرف مینرال کود در (زراعت)

نوع محصول نوع کشتمقدار مصرف در طول کشت تعداد دفعات مطلوب مصرف
انواع غلات و حبوبات مانند گندم و جو و نخود و لوبیا
آبی

---------------------------

دیم
5-3 کیلو در هر هکتار

---------------------------

3 کیلو در هر هکتار

حداقل دوبار

---------------------------

یک بار


انواع صیفی و سبزیجات چند چین شامل گوجه - خیار -بادمجان -بامیه -انواع فلفل - انواع علوفه - یونجه و... آبی 4-5
کیلو در هر هکتار
هر دو ماه یکبار مصرف شود در هر وعده مصرف دو بار
انواع محصولات جالیزی - زایشی و غده زا شامل : سیب زمینی - هندوانه - خربزه - طالبی - چغندر و...آبی5 - 10 کیلو در هر هکتارحداقل دو بار
انواع دانه روغنی شامل کلزا – کانولا – کتان آفتاب گردان – ذرت دانه ای پنبه و...آبی5 الی 10
کیلو در هر هکتار
یک بار
انواع سبزیجات دست چین شامل کرفس - کلم - ترب -شلغم -پیاز - کدو حلوایی و ...آبی3 - 5 کیلو در هر هکتاریک بار
برنج آبی 3-1 کیلو در هر هکتاریک بار
Call Now Button