لوگو اصلی مینرال کود

شیوه مصرف با توجه به سیستم آبیاری

سیستم قطره ای

ابتدا مقدار مورد نیاز از کود را طبق مقادیر تعیین شده برای  هر محصول در یک ظرف آب به صورت جدا گونه  مخلوط کنید سپس مایع بدست امده را داخل پمپ سیلیکون یا منبع کود بریزید و تزریق کنید 

به این صورت که نیمی از زمان آبیاری گیاه فقط آب می خورد سپس حدود یک چهارم زمان آبیاری مایع (کود محلول در آب)  تزریق می شود  و در زمان باقی مانده مجددا فقط آب به گیاه برسد 

توجه کنید که به منظور مخلوط شدن بهتر کود در آب باید کود را در ظرف آب ریخته و مخلوط شود 

جدا از ریختن آب روی کود جلوگیری کنید 

مینرال کود آبیاری قطره ایی

غرق آبی

در روش آبیاری غرق آبی  ابتدا مقدار مورد نیاز از کود را داخل یک ظرف آب مخلوط کنید تا مایع مورد نظر بدست اید .اجازه دهید آب تا نیمی از زمین جاری شود سپس ظرف حاوی محلول را در ابتدای جوههای آبیاری قرار داده و بریزید 

زمانی که کل زمین به رنگ قرمز در آمد جریان آب را قطع کنید 

مینرال کود آبیاری غرق آبی

دیم

ابتدا زمین زراعی برای انجام کشت اماده سازی شود سپس به مقدار مشخص شده در هر هکتار توسط سمپاش یا تانکر محلول پاشی محلول به دست امده را به زمین داده بعد دو ساعت و از بین رفتن رطوبت محلول کشت بذر انجام شود 

سیستم های تحت فشار بارانی

پس از مخلوط کردن مقدار مورد نیاز کود با آب و تهیه محلول ابتدا زمین را آبیاری نمایید و سپس شربت را تزریق کنید پس از تزریق مخلوط کود و آب حتما مجددا آبیاری نمایید تا سطوح برگها کاملا شسته شود 

عکس آیکون بخش میانی مینرال کود 2
Call Now Button